×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

       วันนี้ (26 กรกฎาคม 2562) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ"ป่อเต็กตึ๊งสงเคราะห์สังคม" โดยนางสาวศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่ง แก่นางสาวอุไร สังข์ผ่องใส อายุ 63 ปี ผู้ป่วยยากไร้ มีฐานะยากจน ณ ชุมชนรัตนธานี ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

(***ภาพถ่ายทั้งหมดได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้)

{gallery}Media/SocialWork/Case/2019/26072019{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week