×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

        เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมหลักสูตร "พนักงานขับรถพยาบาลและการขับขี่ปลอดภัย รุ่นที่ 6 ประจำปี 2562 โดยมีอาสาสมัคร เข้ารับการอบรมรวม 30 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกและมีทัศนคติที่ดีในการขับรถฉุกเฉิน/รถพยาบาล และเพิ่มความรู้และทักษะในการเตรียมความพร้อมก่อนการใช้รถเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้รถและผู้อื่น ณ บริษัท สอนขับรถ ไอดี ไดร์ฟ จำกัด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี


{gallery}Media/TrainingCenter/2019/07/27072019{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week