Pin It

          วันที่ 1 สิงหาคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดยคุณทวีปวิทน์ หนูบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมให้ความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประกอบไปด้วย การทำ CPR, Hyperventilation, การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ให้กับแกนนำนักศึกษาที่ทำหน้าที่จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีคุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ ณ ห้องบรรยายพิเศษ 4-2028 ชั้น2 อาคารโภชนาการ 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All