Pin It

          วันนี้ (6 สิงหาคม 2562) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 4 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 13,500 บาท(หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีนายณรงค์ บุญมี รองนายก อบต.จรเข้สามพัน ร่วมมอบ ณ สถานที่เกิดเหตุบ้านเลขที่ 41 ม.5 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All