Pin It

       วันนี้ (22 สิงหาคม 2562) เวลา 14.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบฯ พร้อมด้วยคุณวันชิด ศิรสีห์ ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิฯ และเจ้าหนา้ที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมในงานมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ในโครงการ ๗ วัน ๗ ความดี ทำดีได้ทุกวัน ในโอกาสนี้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้รับมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะที่เป็นองค์กรการกุศลที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้มอบฯ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All