×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

            มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม นำโดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน ให้แก่พนักงานบริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จำกัด (สาขาสุวรรณภูมิ-อ่อนนุช) จำนวน 40 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทราบถึงวิธีการปฏิบัติหรือช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ รวมถึงประเมินและจัดการควบคุมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเบื้องต้นได้ โดยมีคุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวห้นาแผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรม ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกฯ ณ บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จำกัด (สาขาสุวรรณภูมิ-อ่อนนุช) เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

{gallery}Media/TrainingCenter/2019/08/22082019{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week