Pin It

         วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ ทำพิธีแจกข้าวสารพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2562 กว่า 20,000 ชุด ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่เดินทางมารอรับสิ่งของ โดยสิ่งของที่แจกประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำปลา ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำพริก และเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ คุณจินดา บุญลาภทวีโภค กรรมการและเหรัญญิก คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเหรัญญิก คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร พนักงาน อาสาสมัคร อาสาศิลปิน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

          มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมกันทำบุญบริจาค ในประเพณีทิ้งกระจาด และขอขอบคุณอาสาสมัครทุกประเภท ที่ร่วมแจกจ่ายสิ่งของ รวมทั้งขอบคุณอาสาฯศิลปิน ที่ร่วมสร้างบันเทิงภายในงาน ขอบุญกุศลนี้ส่งผลให้ท่านและครอบครัว มีความสุขความเจริญตลอดไป

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All