Pin It

     (10 กันยายน 2562) เจ้าหน้าที่ชีพ กู้ภัย น.เขต แผนกบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึีง ยังคงอยุ่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี  โดยช่วงเช้า (07.00 น.) นำเรือบรรทุกอาหารกล่องพร้อมทาน จำนวน 800 กล่อง น้ำดื่มสะอาดบรรจุขวด จำนวน 100 ชุด อาหารแห้งพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 150 ชุด ออกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลไร่ใต้, ตำบลไร่เหนือ และตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All