Pin It

        เมื่อวันที่ 5 - 6 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็ก แผนกศูนย์ฝึกอบรม ร่วมกับสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ จัดหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ “นิติเวชเบื้องต้นและการรักษาวัตถุพยาน ณ จุดเกิดเหตุ” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 ให้แก่อาสาสมัครของมูลนิธิ จำนวน 100 คน เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของอาสาสมัครในการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งในอุบัติเหตุ อุบัติภัย และสาธารณภัยตามหลักสากล โดยมี เจ้าหน้าที่จากสถาบันนิติเวชวิทยา เป็นวิทยากรหลักในการอบรมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All