×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

       เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ กำหนดให้แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การช่วยเหลือพยาบาลขั้นพื้นฐาน" สำหรับพนักงานมูลนิธิฯ จำนวน 120 คน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ (ประจำสำนักงาน) ของมูลนิธิฯ ให้มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ได้ทันเวลา โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ เจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุกรุงเทพฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{gallery}Media/TrainingCenter/2019/09/11092019{/gallery}

 

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week