Pin It

        วันนี้ (13 กันยายน 2562) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย น.เขต และอาสาสมัคร พร้อมด้วยคุณได๋ ไดอาน่า จงจินตนาการ นำเครื่องนอน (บริจาคโดยคุณได๋ ไดอาน่า จงจินตนาการ เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 62) พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ยาเวชภัณฑ์ อาหารสำหรับสัตว์(สุนัขและแมว) ออกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลไร่ใต้ บ้านไร่เหนือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All