Pin It

       วันนี้ (14 กันยายน 2562) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "ฟื้นฟูหลังน้ำลด" โดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกฯ นำเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 500 ชุด แจกจ่ายแก่ให้ผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากสาธารณภัย (เหตุอุทกภัย) จำนวน 2 ราย รายละ 20,000 บาท ร่วมกับแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน โดยคุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกฯ นำทีมแพทย์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ตรวจรักษาโรคทั่วไป แจกจ่ายยา แจกไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีคุณเฉลย ผะอบเหล็ก ปลัดเทศบาลตำบลทับคล้อ และคุณวินัย ภัทรประสิทธิ์ ประธานมูลนิธิพิจิตรสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ ร่วมแจกจ่าย ณ เทศบาลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All