{facesocialshared}

         สืบเนื่องจากการรับแจ้งจากคุณนัชญ์เจ้าของเพจ Kingdom Of Tiger : ทูลหัวของบ่าว เรื่องการเข้าช่วยเหลือสุนัขที่ได้รับบาดเจ็บ ลูกสุนัขแรกเกิดที่พลัดหลง และวัวที่ขาดแคลนอาหาร ที่หนีน้ำขึ้นไปอยู่บริเวณเกาะบ้านท่ากกแห่ จึงนำกำลังเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย พร้อมด้วยสัตวแพทย์ นำอาหารสัตว์ (สำหรับสุนัขและวัว) อุปกรณ์ส่องสว่าง และอุปกรณ์ช่วยเหลือเบื้องต้น ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบสุนัขที่ไ้ด้รับบาดเจ็บจากการหนีน้ำท่วม และลูกสุนัขที่พลัดหลงจากแม่ อยู่ในอาการหิวนมจำนวนมาก นอกจากนี้ยังพบซากของลูกสุนัขที่พลัดตกน้ำเสียชีวิตหลายตัว เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันนำสุนัขที่ได้รับบาดเจ็บ และลูกสุนัขดังกล่าวกลับขึ้นฝั่ง (สุนัขที่ยังมีแม่อยู่ใกล้ๆ เจ้าหน้าที่จะนำแม่สุนัขไปด้วย)เพื่อให้อยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์ก่อนช่วยเหลือในลำดับต่อไป

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All