Pin It

        วันที่ 16 กันยายน 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับโรงพยาบาลหัวเฉียว มอบใบประกาศนียบัตรอาสาป่อเต็กตึ๊ง ผ่านการอบรมช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน หวังลดความสูญเสียจากการเสียชีวิตและพิการ

         ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ให้กับอาสาสมัครของมูลินิธิฯ โดยมี นายกอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมในพิธี ซึ่งการอบรมผู้ประสบภัยในเบื้องต้นได้มอบหมายให้โรงพยาบาลหัวเฉียว ซึ่งเป็นหน่วยงานในเครือข่าย และเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ให้เป็นองค์กรฝึกอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน” ให้แก่อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของมูลนิธิฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All