Pin It

      วันนี้ (23 กันยายน 2562) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "ฟื้นฟูหลังน้ำลด" นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมดว้ยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ นำเครื่องอุปโภค-บริโภค ซึ่งประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช เสื้อยืด (ใหม่) บรรจุลงในถุงผ้าของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นถุงยังชีพ มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนบ้านคุยขนอม ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จำนวน 840 ชุด พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย จำนวน 6 ราย รายละ 20,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่บ้านท่านคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จำนวน 460 ชุด รวม 1,300 ชุด โดยมี ประธานมูลนิธิร้อยเอ็ดการกุศล(อิกลักเซี่ยงตึ๊ง) และคณะฯร่วมมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All