Pin It

        วันนี้ (24 กันยายน 2562) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยนายพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ จัดทีมสังคมสงเคราะห์ ออกแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ต.หนองคู อ.เมือง ต.สไมย์ อ.เมือง และ อ.เมือง จ.ยโสธร จำนวน 1,000 ชุด ในโครงการ "ฟื้นฟูหลังน้ำลด" พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิต 9 รายๆ ละ จำนวน 20,000 บาท รวมงบประมาณเป็นเงินจำนวน 530,000 บาท โดยมีมูลนิธิรวมสามัคคียโสธร จ.ยโสธร เป็นผู้ประสานงานให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ร่วมในพิธี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All