แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับมูลนิธิสุรินทร์สามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ จ.สุรินทร์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวสุขภาพฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ บริการตัดผม แจกไม้เท้าผู้สูงอายุ

Pin It

      วันที่ 27 กันยายน 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน โดยคุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกฯ นำทีมแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ร่วมกับมูลนิธิสุรินทร์สามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ จ.สุรินทร์ โดยคุณประเสริฐ ชัยชนะศิริวิทยา ประธารกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวสุขภาพฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ บริการตัดผม แจกไม้เท้าผู้สูงอายุ วัดสายตาแจกจ่ายแว่นสาสายตา แก่ประชาชนในพื้นที่บริเวณที่ทาการมูลนิธิสุรินทร์สามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ (จิบเต็กเซียงตึ้ง) อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All