×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

       วันที่ 3 ตุลาคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดยคุณสุทิศา ยกสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรม ร่วมกับยุวสมาคมแห่งประเทศไทย สาขากรุงเทพมหานคร (JCI) จัดกิจกรรม "Kids save lives" อบรมหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้แก่เยาวชนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดพระยาปลา จำนวน 70 คน เพิ่อให้เยาวชนมีความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกวิธี โดยมีคุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ฯ ณ โรงเรียนวัดพระยาปลา แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

{gallery}Media/TrainingCenter/2019/10/03102019{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week