Pin It

    มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน" ให้แก่พนักงานบริษัท แกรนด์ไลน์อินโนเวชั่น จำกัด จำนวน 40 คน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน โดยมีคุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ แผนกศูนย์ฝึกฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ ณ บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All