Pin It

       วันนี้ (30 ตุลาคม 2562) เวลา 10.00 น. คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ และคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมในพิธีมอบ มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 14 ครัวเรือนสำหรับอาชีพค้าขาย อาชีพรับจ้าง อาทิ ช่างไม้, เผาถ่าน, ตัดไม้, ช่างซ่อมรถ, ช่างก่อสร้าง รวมเป็นอุปกรณ์ที่มอบกว่า 50 รายการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 2 แสนบาท โดยมีคุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคุณพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ เทศบาลหนองตาคง ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All