Pin It

 

        วันนี้ (30 ตุลาคม 2562) เวลา 14.00 น. คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณจิรพรรณ หิรัญรุจิพงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกจัดซื้อ ร่วมมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ แก่ครัวเรือนยากจน จำนวน 1 ครัวเรือน เพื่อประกอบอาชีพค้าขาย (ขนมหวาน) อุปกรณ์ที่มอบประกอบไปด้วย จักรยานสามล้อ จำนวน 1 คัน ชุดเตาแก๊ส จำนวน 1 ชุด, ชุดหม้อนึ่ง-หม้อแกง จำนวน 5 ใบ ถาดอลูมิเนียม จำนวน 4 ใบ และกระทะอลูมีเนียม จำนวน 1 ใบ โดยมีคุณณัฐพงษ์ สงวนจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยคุณนรเศรษฐ มงคลศิริ ปลัดเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว ร่ววมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ ศูนย์ OTOP ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

     โดยในวันนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ดำเนินการมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ แก่ครัวเรือนยากไร้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 14 ครัวเรือน และในจังหวัดตราด จำนวน 1 ครัวเรือน รวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All