×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

       6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน โดยคุณวรรณา ลิ่มพาณิชย์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญ กรมการพัฒนาชุมชน มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน จำนวน 5 ครัวเรือน ที่ประกอบอาชีพช่างตัดผม, อาชีพช่างก่อสร้าง จำนวน 2 ครัวเรือน , อาชีพค้าขาย จำนวน 2 ครัวเรือน รวมอุปกรณ์ที่มอบ จำนวน 31 รายการ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 70,110 บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) โดยมีคุณปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอบางระจัน เป็นประธานร่วมในพิธีมอบฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานประจำจังหวัด ร่วมในพิธีมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอบางระจัน จ.สิงห์บุรี

{gallery}Media/SocialWork/Other/2019/06112019_1{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week