Pin It

         วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 4 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีนางบุญเรือน ก้อนทองดี นายกเทศมนตรีตำบลโพสะ และ นางสาวศรีเรือน เกตุคำ นักวิเคาระห์นโยบายและแผนชำนาญการ สนง.ปภ.จังหวัดอ่างทอง ร่วมมอบ ณ สถานที่เกิดเหตุ บ้านเลขที่ 90 ม.6 ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All