Pin It

          วันนี้ (13 ธันวาคม 2562) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยนายรัชพร ประสงค์ทรัพย์ เจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน จำนวน 2 ครอบครัว มีผู้พักอาศัยรวม 4 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท พร้อมมอบเงินค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตจากอัคคีภัย จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 20,000 บาท พร้อมมอบ เครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 15,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายบุคคล จำนวน 1 ชุด ชุดละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 34,500 บาท (สามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีนายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที พร้อมด้วยนางสาวสมบูรณ์ เล็กเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บ้านเลขที่ 14/1 และ 17 ม.6 ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All