Pin It

       วันที่ 13 -14 ธันวาคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "อบรมพนักงานขับรถพยาบาลและการขับขี่ปลอดภัย" รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562 ให้แก่อาสาสมัครกู้ภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกและมีทัศนคติที่ดีในการขับรถฉุกเฉิน/รถพยาบาล และเพิ่มความรู้และทักษะในการเตรียมความพร้อมก่อนการใช้รถเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้รถและผู้อื่น ณ บริษัท สอนขับรถ ไอดี ไดร์ฟ จำกัด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All