แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับร่วมกับมูลนิธิประสาทบุญสถาน จ.พิษณุโลก ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป

Pin It

       วันที่ 21 ธันวาคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกฯ นำทีมแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ร่วมกับ มูลนิธิประสาทบุญสถาน จ.พิษณุโลก นำโดยคุณชัยวัฒน์ อรุนศรีวิไล ที่ปรึกษาฝ่ายงานกู้ภัย ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจโรคฟัน แจกจ่ายแว่นสายตา บริการตัดผม แจกไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุ และกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก โดยมีคุณวรรณพร เตธะพันธ์รัตนกุล กำนัน ต.แก่งโสภา และผู้ใหญ่บ้าน 13 หมู่ ร่วมออกหน่วย ณ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All