×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

       วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมฯ พร้อมด้วยนักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นำอุปกรณ์ประกอบอาชีพ จำนวน 64 รายการ มอบให้แก่ครัวเรือนยากจน จำนวน 6 ครัวเรือน โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานประจำท้องถิ่นร่วมในพิธีมอบฯ ณ ห้องประชุม อบต.ดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

{gallery}Media/SocialWork/Other/2020/01/14012020{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week