×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

       วันนี้ (17 มกราคม 2563) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณธนา เสนาวัฒนกุล กรรมการ, คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ, คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการและเหรัญญิก, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการ และคุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาค จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) จากคุณวิชชา พนาจารย์ และครอบครัว เพื่อสมทบกองทุนการกุศล ด้านงานสาธารณกุศลของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ณ ห้องรับรองชั้น 4 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{gallery}Media/Donor/2020/01/17012020{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week