Pin It

      วันนี้ ( 17 มกราคม 2563) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเหรัญญิก พร้อมด้วยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยวรรณา ลิ่มพานิชย์ ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน นำอุปกรณ์ประกอบอาชีพ มอบให้แก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดเพชบุรี จำนวน 3 ครัวเรือน โดยมีคุณสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคุณนางสาวกรภัครณัชส์ ชมภูทอง พัฒนาการอำเภอเขาย้อย ร่วมมอบ ณ ศาลาหมู่บ้านหนองปรง หมู่ 4 อำเภอหนองปรง จังหวัดเพชรบุรี

       และในเวลา 13.00 น. มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวััดราชบุรี จำนวน 7 ครัวเรือน โดยมีคุณชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี พร้อมด้วยสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี, คุณณิชารี ภควัตชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี, คุณภรมน นรการกุมพล หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี และประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ทั้ง 10 อำเภอ ร่วมในพิธี ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All