Pin It

        วันที่ 10 มกราคม 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม นำโดยคุณสุทิศา ยกสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การช่วยฟื้นคินชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (Basic CPR And AED) รุ่นที่ 1/2563 ให้แก่อาสาสมัครและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการทบทวนและเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้บาดเจ็บในลักษณะต่างๆได้อย่างถูกวิธี โดยมีคุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All