Pin It

        เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยนายรัชพร ประสงทรัพย์ เจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน จำนวน 2 ราย ได้แก่

   รายที่ 1 ณ บ้านเลขที่ 69,71 ม. 5 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 ครอบครัว 16 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภครายครอบครัว จำนวน 2 ชุด ชุดละ 2,000 บาท

   รายที่ 2 ณ บ้านเลขที่ 21 ม. 8 ตำบลเขาชงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 ครอบครัว 2 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยมีนายชัยยงค์ นันทชัยพร รองประธานมูลนิธิประชานุกูลราชบุรี พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิประชานุกูลราชบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All