×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยนักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ นำขนมเปี๊ยะ จำนวน 48,480 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 484, 800 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาท) มอบให้แก่เด็กและคนชราในสถานสงเคราะห์ต่างๆ จำนวน 9 แห่ง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัย นำขนมเปี๊ยะ มอบให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จำนวน 11,520 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 115,200 บาท

รวมมอบขนมเปี๊ยะ จำนวนทั้งสิ้น 60,000 ชิ้น คิดเป็นเงินมูลค่า 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)

{gallery}Media/Festival/ChineseNewYear/2020/14022020{/gallery}

 

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week