Pin It

     วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดย นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบขนมจันอับที่ได้รับบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธาในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563 จำนวน 10,600 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 106,000 บาท (หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน) มอบให้แก่ เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมต่างๆ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

1.ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน บ้านอุเบกขา ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จำนวน 2,000 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 20,000 บาท

2.ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน มุทิตา ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จำนวน 4,600 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 46,000 บาท

3.ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน บ้านกาญจนาภิเษก ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จำนวน 2,000 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 20,000 บาท

4.ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปราณี ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม จำนวน 2,000 ชิ้น คิดเป็นมูลค่า 20,000 บาท

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All