Pin It

      วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการสงเคราะห์ภัยแล้ง นำโดยคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสมาคมพาณิชย์พ้งไล้จับซาเซียวเกาะ นำโดยคุณชาญชัย เพชรสุขศิริ นายกสมาคมฯ มอบน้ำดื่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ชุด ใน 1 ชุด ประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา และน้ำมันพืช เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ รวม 3 จุด ได้แก่

จุดที่ 1 บริเวณวัดเขาถ้ำพระ ตำบลท่าพล อำเภอเมือง (จำนวน 330 ชุด)
จุดที่ 2 บริเวณวัดโพธิ์เย็น ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก (จำนวน 330 ชุด)
จุดที่ 3 บริเวณวัดศรีชมชื่น ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก (จำนวน 340 ชุด)
คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 500,000บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All