Pin It

     วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน จำนวน 1 ครอบครัว รวม 3 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัวจำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 11,000 บาท(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมี นางสาวสุกัญญา ศุภศิริ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางพูล พร้อมด้วยนางสาวมณีรัตน์ นิลสัย พนักงานนโยบายและแผนงานสำนักงานป้องกันภัยจังหวัดปทุมธานี ร่วมมอบ ณ ที่เกิดเหตุ บ้านเลขที่ 8/5 หมู่ที่ 2 ตำบลบางพูล อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All