Pin It

       วันนี้ (30 มีนาคม 2563) เวลา10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊งสงเคราะห์สังคม" แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยนางสาวศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพและทุนประกอบอาชีพ จำนวน 5,000 บาท(ห้าพันบาทถ้วน) แก่นางสาวสายฝน สะสิปรียา อายุ 54 ปี ผู้ยากไร้มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้ยากไร้ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และประกอบอาชีพตามความถนัดต่อไป มอบ ณ บ้านเลขที่ 404/23 ชุมชนโรงปูน ถ.ริมทางรถไฟสายแปดริ้ว แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

***ภาพถ่ายทั้งหมดได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All