Pin It

      วันนี้ (30 มีนาคม 2563) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ นำอาหารกล่องพร้อมทาน และน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด ออกแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางแค ซฮยบางแค 16 กรุงเทพฯ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งให้ปิดสถานที่ต่างๆ นั้น

      มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีความห่วงใยประชาชนที่ขาดรายได้ รวมถึงประชาชนที่ยังคงต้องออกมาทำงานในช่วงเวลานี้ จึงจัดทำข้าวกล่องพร้อมทานและน้ำดื่มออกแจกจ่าย เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน โดยในวันนี้มีเด็ก เยาวชน และคนชราในพื้นที่ สวมใส่แมสออกมารับข้าวกล่องเป็นจำนวนมาก

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All