×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือปฐมพยาบาลให้แก่พนักงานบริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมฯ มีความรู้ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้อง

 

        เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน (CPR & AED) ให้แก่พนักงานบริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมฯ มีความรู้ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ณ โครงการ "LIFE ASOKE RAMA 9" ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

{gallery}Media/TrainingCenter/2018/06/22062018{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week