×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

     วันที่ 27 เมษายน 2663 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 6 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด มูลค่า 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีนายองอาจ พัฒนทอง รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ อัตถะสัมปุณณะ รองนายกเทศมนตรี และคณะร่วมมอบ ณ สถานที่เกิดเหตุบ้านเลขที่ 25 ถนนพหลโยธินสายเก่า ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

{gallery}Media/SocialWork/Fire/2020/04/27042020{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week