×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

     วันนี้ (11 พฤษภาคม 2563) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการและเหรัญญิก คุณวันชิด ศิรสีห์ รองผู้จัดการมูลนิธิฯ และคุณณัฐวัตร ก้อนทอง หัวหน้าแผนกกฏหมาย เข้าตรวจเยี่ยมโรงเจซาแซฮกเซี่ยงตึ๊ง (มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง) พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเจ และสอบถามเยี่ยมเยียนความเป็นอยู่ของผู้ดูแล

โรงเจซาแซฮกเซี่ยงตึ๊ง (มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง) มีอายุเกินกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ติดกับวัดขุนจันทร์ ตลาดพลู มีพระพุทธรูปเก่าแก่ ประดิษฐานเป็นที่เคารพศรัทธาของคนในพื้นที่

{gallery}Media/Visit/2020/05/11052020{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week