Colors: Yellow Color

{fastsocialshare}

    วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. คุุณศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร หน่วยแพทย์ และบัญชีการเงิน ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ถุงผ้าดิบ ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำพริกสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ และเงินสดจำนวน 200 บาท) โดยมี คุณปัณณ์ฐนิต ปรางค์ชัยกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง พร้อมด้วยคุณวรางคณา สท้านวัตร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และคุณบุญชัย นำเจริญสมบัติ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร่วมในพิธีมอบฯ ณ บริเวณลานกีฬาวังทองหลางใต้ (ใต้ทางด่วน) ถนนลาดพร้าวตัดกับถนนประดิษฐ์ฒนูธรรม
 
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณวินน์-วาทิต โสภา อาสาฯ ศิลปิน 181 และอาสาสมัคร จุดบางนา ลงพื้นที่แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางนา จำนวน 500 ชุด ณ บริเวณโรงเรียนวัดบางนาใน ซอยสรรพาวุธ 1 แขวงบางนาใต้

{fastsocialshare}

    วันนี้ (11 กันยายน 2564) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณณัฏฐากร ศิรสีห์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบัญชี และเจ้าหน้าที่แผนหสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร หน่วยแพทย์ และบัญชี/การเงิน ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบัง จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ถุงผ้าดิบ ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำพริกสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ และเงินสดจำนวน 200 บาท) ณ บริเวณโรงเรียนวัดลาดกระบัง ซอยร่มเกล้า 27 แขวงลาดกระบัง
 
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณสุภาพร แสงเพ็ญ หัวหน้าแผนกการเงินการธนาคาร คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ ลงพื้นที่แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก จำนวน 500 ชุด โดยแบ่งจุดแจกออกเป็น 2 จุด ดังนี้
 
จุดที่ 1 บริเวณวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์ (วัดเจ้าพระยาปลา) ถนนประชาสำราญ แขวงคลองสิบสอง จำนวน 250 ชุด
จุดที่ 2 บิรเวณมัสยิดยำอัลอิควาน (ลำมดตะนอย) ซอยร่วมพัฒนา ถนนสุวินทวงศ์ ตำบล(แขวง)ลำต้อยติ่ง จำนวน 250 ชุด
 
โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานประจำสำนักงานเขตลาดกระบัง และสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมในพิธีมอบฯ

{fastsocialshare}

      วันนี้ (14 กันยายน 2564) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร หน่วยแพทย์ และบัญชีการเงิน ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตย จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ถุงผ้าดิบ ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำพริกสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ และเงินสดจำนวน 200 บาท) ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย
 
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 500 ชุด โดยแบ่งจุดแจกออกเป็น 2 จุด ดังนี้
 
จุดที่ 1 เวลา 10.00 น. บริเวณวัดใต้ ซอยอ่อนนุช 3 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช จำนวน 250 ชุด
จุดที่ 2 เวลา 10.30 น. บริเวณวัดทองเก้า ซอยอ่อนนุช 25 จำนวน 250 ชุด
 
โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำหนักงานเขตคลองเตย และสำนักงานเขตสวนหลวง ร่วมในพิธีมอบฯ

{fastsocialshare}

     วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุุณศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร หน่วยแพทย์ และบัญชีการเงิน ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางซื่อ จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ถุงผ้าดิบ ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำพริกสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ และเงินสดจำนวน 200 บาท) โดยมีคุณศุภมิตร บัวซ้อน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเขตบางซื่อ ร่วมมอบฯ ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนหัวรถจักรตึกแดงเขต 2 ถนนริมคลองประปา แขวางบางซื่อ
 
     และในเวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่แจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่บริเวณวัดม่วง ซอยเพชรเกษม 63 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง
 

{fastsocialshare}

    วันนี้ (13 กันยายน 2564) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุุณศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร หน่วยแพทย์ และบัญชีการเงิน ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตคันนายาว จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ถุงผ้าดิบ ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำพริกสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ และเงินสดจำนวน 200 บาท) โดยมีคุณชูชาติ พุ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตคันนายาว พร้อมด้วยคุณบัญชา สืบกระพัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคันนายาว คุณศิริพงษ์ รัตนโรจนากุล และพระใบฎีกา บุญเลิศ กาญฺจโน เจ้าอาวาสวัดบางชัน ร่วมมอบฯ ณ บริเวณวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดบางชัน) ถนนพระยาสุเรนทร์ซอย 1 แขวงคันนายาว
 
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณกนิษฐา เชิดเกียรติวงศ์ หัวหน้าแผนกผู้บริจาคสัมพันธ์ ลงพื้นที่แจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตสายไหม โดยแบ่งจุดแจกออกเป็น 2 จุด ดังนี้
 
จุดที่ 1 เวลา 10.00 น. บริเวณชุมชนสะพานแดงมณีพัฒนา พหลโยธิน 54/1 แยก 6-2 แขวงคลองถนน จำนวน 300 ชุด
 
จุดที่ 2 เวลา 11.30 น. บริเวณชุมชนธาราทิพย์พัฒนา ซอยธาราทิพย์ 11 แขวงคลองถนน จำนวน 200 ชุด
 
โดยมีคุณษา-วรรณษา อาสาฯ ศิลปิน 478 พร้อมด้วยคุณอาท-รณชัย อาสาฯ ศิลปิน 407 และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตสายไหม ร่วมในพิธีมอบ

{fastsocialshare}

     วันนี้ (8 กันยายน 2564) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุุณศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผผนกสังคมสงเคราะห์ นำเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร หน่วยแพทย์ และบัญชีการเงิน ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตพญาไท จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ถุงผ้าดิบ ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำพริกสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ และเงินสดจำนวน 200 บาท) โดยแบ่งจุกแจกเป็น 2 จุด ดังนี้
 
จุดที่ 1 บริเวณชุมชนอินทมาระ 29 แยก 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน จำนวน 200 ชุด โดยมีคุณชัยชวัชร์ เกตุธิติวิรัชต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ พร้อมด้วยจ่าเอกคมกริช คุ้มมงคล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร่วมมอบ
 
จุดที่ 2 บริเวณวัดไผ่ตัน ซอยผหลโยธิน 15 แขวงสามเสนใน จำนวน 300 ชุด โดยมี พระครูสถิตสารสุนทร (หลวงพ่อทะเล) เจ้าอาวาสวัดไผ่ตัน ร่วมในพิธีมอบฯ
 
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่แจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่บริเวณโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week