Colors: Yellow Color

{fastsocialshare}

       วันนี้ (6 กันยายน 2564) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณณัฎฐากร ศิรสีห์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบัญชี ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ถุงผ้าดิบ ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำพริกสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ และเงินสดจำนวน 200 บาท) ณ ลานกีฬา สน. ดินแดง แขวง/เขตดินแดง
.
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณจันทิมา รอดเพชรไพร หัวหน้าแผนกบัญชี ลงพื้นที่แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตพระนคร จำนวน 2 จุด
จุดที่ 1 บริเวณชุมชนวัดใหม่อมตรส ถนนสามเสน แขวงบ้านพานถม แจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 250 ชุด
จุดที่ 2 (เวลา 10.30 น.) บริเวณโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ถนนปรอนายก แขวงบ้านพานถม แจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 250 ชุด
.
โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานประจำสำนักงานเขตพระนคร และสำนักงานเขตดินแดง ร่วมในพิธีมอบฯ

{fastsocialshare}

     วันนี้ (4 กันยายน 2564) เวลา 10.30-12.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่แจกเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2564ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ถุงผ้าดิบ ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำพริกสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ และเงินสดจำนวน 200 บาท) โดยมี คุณกนิษฐา เชิดเกียรติวงศ์ หัวหน้าแผนกผู้บริจาคสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบฯ ณ วัดสุนทรธรรมทาน (วัดแคนางเลิ้ง) ถนนพะเนียง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพ ฯ

{fastsocialshare}

      วันนี้ (4 กันยายน 2564) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ คุณสุหัทย์ ไพรสานฑ์กุล กรรมการ และคุณชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ ร่วมในพิธีปล่อยขบวนคาราวานเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2564 เพื่อไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนภายในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ 50 เขตกรุงเทพมหานคร (กำหนดแจกจ่ายระหว่างวันที่ 4-22 กันยายน 2564 วันละ 2 เขต) เขตละ 500 ชุด รวม 25,000 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ถุงผ้าดิบ ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำพริกสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ และเงินสดจำนวน 200 บาท) รวมมูลค่าทิ้งสิ้น 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ณ บริเวณหน้าสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
.
เนื่องจากในปี 2564 นี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มูลนิธิฯ ได้เพิ่มเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อแจกให้แก่ประชาชนขึ้นอีก 10,000 ชุด รวมเป็น 25,000 ชุด คิดเป็นเงิน 10,000,000 บาท และในโอกาสนี้ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด โดยคุณชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ ประธานบริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อทำร่วมบุญทิ้งกระจาด จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณเพ็ญนิภา ตวงสิทธิสมบัติ ภริยา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีแขกผู้มีเกียรติ อาทิ คุณชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย คุณพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร คุณยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ พ.ต.อ. มนัส รุ่งนาค ผู้กำกับสถานีตำรวจพลับพลาไชย 1 และพ.ต.อ. พนม เชื้อทอง ผู้กำกับสถานีตำรวจพลับพลาไชย 2 รวมถึงคุณปภัสรา เตชะไพบูลย์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ และอาสาสศิลปิน ร่วมในพิธีฯ

{fastsocialshare}

     วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น​. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก พร้อมด้วยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ คุณสุหัทย์ ไพรสานฑ์กุล กรรมการ และคุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ ร่วมประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องในงานทิ้งกระจาด ประจำปี 2564 ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ​
 
พิธีสงฆ์ งานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2564
    วันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564 โดยคณะสงฆ์จีนนิกาย วัดโพธิ์แมนคุณาราม ประกอบพิธีถวายพุทธบูชา เดินธูปเวียนเทียน และประกอบพิธีทิ้งกระจาดมหาทาน ภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ งดการจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 25 คน จึงขอแจ้งท่านผู้มีจิตศรัทธา งดการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

{fastsocialshare}

    วันนี้ (4 กันยายน 2564) เวลา 10.30-12.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์โดยคุณศฺริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณจันทิมา รอดเพชรไพร หัวหน้าแผนกบัญชี และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่แจกเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2564 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ถุงผ้าดิบ ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำพริกสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ และเงินสดจำนวน 200 บาท) โดยแบ่งจุดมอบออกเป็น 2 จุด ดังนี้
.
จุดที่ 1 มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 240 ชุด บริเวณวัดบรมสถล (วัดดอน) ซอยเจริญกรุง 63 เขตสาทร
.
จุดที่ 2 มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 260 ชุด บริเวณลานกีฬาชุมชนบ้านแบบ สุดทางเจริญราษฎร์ 2 เขตสาทร
โดยมีคุณธวัชชัย แพงไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสาทร ฝ่าย 2 พร้อมด้วยคุณอุทิศา พิสูตรเสียงหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตสาทร ร่วมมอบฯ

{fastsocialshare}

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดงาน งานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 3 กันยายน 2564
.
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอความร่วมมือในการงดรับบริจาคข้าวสาร หรือสิ่งของอื่นๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
.
ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน สามารถร่วมบริจาคทรัพย์ ได้ที่
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
หรือ โอนผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพลับพลาไชย
ชื่อบัญชี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (รายจ่ายเบ็ดเตล็ด) เลขที่บัญชี 001-071088-7
.
เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อชุดข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ โดยมูลนิธิฯ จะนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวม 50 เขต และในพื้นที่ปริมณฑล รวม 5 จังหวัด

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week