Colors: Cyan Color

{fastsocialshare}

     วันนี้ (7 มิถุนายน 2564) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ และคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ ร่วมในพิธีรับมอบบริจาคเงินจากคุณธนาศักดิ์ ผดุงพิสุทธิ์ และครอบครัว จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสบทบทุนในงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
.
และในเวลา 10.30 น. รับมอบเงินบริจาคจากบริษัท ไพร์มเมดิมอล จำกัด จำนวน 321,500 บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) และบริจาคในนาม บริษัท อิโนเวชั่นส์ จำกัด จำนวน 1,743,500 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่ทมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 2,065,000 บาท (สองล้านหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนในงานสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ โดยมีคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีรับมอบ ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิร่วมบุญสุพรรณบุรี โดยคุณประมวล สุวรรณประทีป ประธานมูลนิธิร่วมบุญสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เป็นตัวแทนของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564 แก่โรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลฯ รวม 2 แห่ง ได้แก่
1. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
2. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 เป็นจำนวนเงิน 36,000.- บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

   วันนี้ (1 มิถุนายน 2564) เวลา 13.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง, ชุด PPE จำนวน 200 ตัว, หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 200 ชิ้น, หน้ากากอนามัย จำนวน 200 กล่อง, เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 20 แกลลอน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 281,900 บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ปฏิวัติ วงศ์งาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมโกศล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลสมุทรปราการ

{fastsocialshare}

     วันนี้ (27 พฤษภาคม 2564) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ รับมอบข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง น้ำดื่ม จำนวน 200 ขวด และผลไม้ (เงาะ) จำนวน 200 ชุด จาก ร้านอาหาร "ครัวแม่ป้อม" โดยมอบผ่านมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบโควิด19
 
     ทั้งนี้ คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ นำข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่มและผลไม้ดังกล่าว ลงพื้นที่มอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ภายในซอยพระเจน โดยมี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตปทุมวัน เป็นตัวแทนในการรับมอบ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนซอยพระเจน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (29 พฤษภาคม 2564) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ พร้อมด้วยคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ และคุณวันชิด ศิรสีห์ รองผู้จัดการมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาคจากคุณจุ้งเคี้ยง แซ่ตั้ง รองนายกสมาคมโผวเล้ง จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อร่วมสมทบทุนในงานสาธารณกุศลต่างๆ ของมูลนิธิฯ

{fastsocialshare}

     วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง รวมถึงเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน 36,250 บาท (สามหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิิด-19 ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยมีคุณสมพร มีหาดทราย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ​เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นผู้รับมอบ ณ ลานสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึีง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All