×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.
Colors: Cyan Color

{fastsocialshare}

        วันที่ 28 ตุลาคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณวันชิด ศิรสีห์ รองผู้จัดการมูลนิธิฯ, คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และคุณนภาพร เชิญเกียรติประดับ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน ร่วมในการรับมอบบริจาคเครื่องดื่มเกลือแร่ จากบริษัท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จำกัด จำนวน 2,400 ขวด, เครื่องดื่มเกลือแร่ จากบริษัท ต.สหสิน การค้า จำกัด จำนวน 2,400 ขวด และ เครืองดื่มเรดดี้ แบล็ค จากบริษํท เดอเบล จำกัด จำนวน 1,500 ขวด เพื่อนำไปใช้ในการสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิฯ โดยมีผู้แทนจากบริษัทดังกล่าว เป็นผู้มอบ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{gallery}Media/Donor/2019/28102019{/gallery}

{fastsocialshare}

         23 กันยายน 2562 คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) บริจาคในนามคุณบุศดี ฉันทาวิวัฒน์ เพื่อสบทบในงานสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ โดยมีคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณวันชิด ศิรสีห์ ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิฯ และคุณชญาน์นันท์ สรพลจิโรจเดชา หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร(จีน) ร่วมรับมอบ

{gallery}Media/Donor/2019/23092019_1{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week