×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.
Colors: Cyan Color

{fastsocialshare}

         วันนี้ (22 พฤษภาคม 2564) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ มอบหมายให้คุณดิลก รอดบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ระหว่างกักตัวในพื้นที่เขตคลองเตย จำนวน 1,000 กล่อง (มื้อเที่ยง)โดยจัดทีมบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งโรงครัวที่มูลนิธิฯ เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องแก่พี่น้องผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) พร้อมนำส่งให้กับชุมชนเขตคลองเตย ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 64 รวม 14 วัน วันละ 2,000 กล่อง (มื้อเที่ยง-เย็น) รวมทั้งสิ้น 28,000 กล่อง คิดมูลค่าเป็นเงิน 840,000 บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมีคุณปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วย พลโท ธานี ฉุยฉาย ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณภายในตลาดคลองเตย กรุงเทพฯ

{gallery}Media/Other-Event/2021/05/22052021{/gallery}

{fastsocialshare}

   วันนี้ (17 พฤษภาคม 2564) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564 แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นจำนวนเงิน 72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้พิการของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ณ แผนกสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

     วันนี้ (21 พฤษภาคม 2564) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณพินัย ศรีพณาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร ปลากระป๋อง ผักกาดดอง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ รวมถึงเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย แก่นางณัฐทยา สลัดทุกข์ ประธานชุมชน 4 ส.พัฒนา อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ที่พักอาศัยภายในชุมชน โดยคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 18,620 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ณ ลานสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (14 พฤษภาคม 2564) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และ คุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564 แก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยขาดแคลนของโรงพยาบาลฯ รวม 3 แห่ง ดังนี้
1. สถาบันโรคผิวหนัง มอบเงินจำนวน 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
2. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบเงินจำนวน 84,000 บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
3. สถาบันประสาทวิทยา มอบเงินจำนวน 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ณ แผนกสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
{gallery}Media/Donor/2021/05/14052021_1{/gallery}

{fastsocialshare}

       วันนี้ (18 พฤษภาคม 2564) เวลา 10.00 น. คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณนภาพร เชิญเกียรติประดับ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน รับมอบผลิตภัณฑ์ปลาซาร์ตีนในซอสมะเขือเทศ ตราโรซ่า จำนวน 50 ลัง ผักกาดดองเผ็ดหวาน ตราโรซ่า จำนวน 50 ลัง และยำผักกาดดอง ตราโรซ่า จำนวน 50 ลัง คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 128,986.91 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อนแปดสิบหกบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) จากบริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในโครงการ "โรซ่า แฟมิลี่ฟู้ด ร่วมส่งอาหาร และกำลังใจ พร้อมสู้โควิด-19" เพื่อให้มูลนิธิฯ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในงานสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

{fastsocialshare}

     วันนี้ (14 พฤษภาคม 2564) เวลา 12.00 น. คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณนภาพร เชิญเกียรติประดับ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ร่วมรับมอบบริจาคถุงยังชีพ จำนวน 88 ถุง จากคุณธัญชนก รู้กิจการพานิช เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในงานสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ ( ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19) ณ ลานสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
 
    มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคเพื่อสาธารณกุศล ขอบุญกุศลนี้ ส่งผลให้ท่านและครอบครัว มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรงตลอดไป
{gallery}Media/Donor/2021/05/14052021{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week