×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.
Colors: Cyan Color

{fastsocialshare}

     วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ (ส่วนสาธารณภัย) มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564 แก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยขาดแคลนของโรงพยาบาลฯ รวม 2 แห่ง ดังนี้
1. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นจำนวนเงิน 84,000 บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
2. คลินิกสุขภาพจิต หน่วย 4 ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา เป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ณ แผนกสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

     วันนี้ (10 พฤษภาคม 2564) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบสิ่งของจำเป็น ได้แก่ ข้าวสาร (5 กก.) จำนวน 2,000 ถุง บะหมี่สำเร็จรูป จำนวน 20 ลัง ปลากระป๋อง จำนวน 20 ลัง นมไวตามิ้ลค์ 50 ลัง โอวัลติน(3in1) 200 แพ็ค หน้ากากอนามัย 850 กล่อง เจลแอลกอฮอล์  20 ลัง น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เดทตอล10 แกลลอน ถุงมือยาง จำนวน 100 กล่อง รวม  9 รายการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 293,900 บาท(สองแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ให้แก่มูลนิธิดวงประทีป เขตคลองเตย กทม. เพื่อนำแจกจ่ายแก่ผู้อาศัยในชุมชนคลองเตย กรุงเทพฯ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมีคุณประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิฯ  เป็นผู้รับมอบ

{gallery}Media/SocialWork/Other/2021/05/10052021{/gallery}

{fastsocialshare}

    เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดย คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564 แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงพยาบาลชลประทาน) เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยขาดแคลนของศูนย์ฯ ณ แผนกสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

   วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงคราะห์ โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 80 ชุด มูลค่า 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ชุมชนบางเตย โดยมีคุณมาโนช สัจจาพันธ์ ประธานชุมชนบางเตย เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ณ บริเวณสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{gallery}Media/SocialWork/Other/2021/05/08052021{/gallery}

{fastsocialshare}

     เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์  ได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ โดยคุณปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ เป็นตัวแทนของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564 แก่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจำนวนเงิน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลฯ ณ สำนักงานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์

{fastsocialshare}

    วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ (ส่วนสาธารณภัย) มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564 แก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยขาดแคลนของโรงพยาบาลฯ รวม 5 แห่ง ดังนี้
1.โรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นจำนวนเงิน 96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
2.โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า (โรงพยาบาลสมุทรสงคราม) เป็นจำนวนเงิน 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
3.คลินิกสุขภาพจิต หน่วย 2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง เป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
4.คลินิกสุขภาพจิต หน่วย 6 ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม เป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
5.โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนเงิน 84,000 บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ณ แผนกสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
{gallery}Media/Donor/2021/05/07052021_1{/gallery}
 

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week