Colors: Yellow Color

{fastsocialshare}

   เมื่อวันที่ 11-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม โดย คุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การขับเรือกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 ให้แก่อาสาสมัครมูลนิธิฯ จำนวน 60 คน โดยมี วิทยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ ณ ศูนย์ฝึก อปพร. เขต 16 จังหวัดชัยนาท

{fastsocialshare}

   เมื่อวันที่ 28-30 ตุลาคม พ.ศ. 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม โดยคุณทวีปวิทน์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม จัดอบรม "หลักสูตรการกู้ภัยเบื้องต้น (Basic Rescue Course)" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565 ให้แก่อาสาสมัคร กู้ภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ ทักษะ และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกู้ภัย ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครและป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดชัยนาท

{fastsocialshare}

   วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2565) เวลา 08.30-16.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "ปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้แก่อาสาสมัครและประชาชนทั่วไป จำนวน 60 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทบทวนความรู้ ความสามารถ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือปฐมพยาบาล และสามารถประเมินผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บเบื้องต้นได้ โดยมี คุณถาวร พาเชื้อ รักษาการหัวหน้าแผนกฝึกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่กู็ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
 
ผู้เข้าฝึกอบรมท่านใดต้องการรูปภาพเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 02-225-0020 ต่อแผนกฝึกอบรม (ภายในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.)

{fastsocialshare}

   วันที่ 24-26 กันยายน 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565" ให้แก่อาสาสมัคร มูลนิธิฯ จำนวน 60 ท่าน ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครและป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดชัยนาท
.
.ผู้เข้าอบรมท่านใด ต้องการภาพการเข้าอบรมเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามที่ 02-225-0020 ต่อแผนกฝึกอบรม (ภายในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.)

{fastsocialshare}

   วันนี้ (2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565) เวลา 08.30-16.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม โดย คุณถาวร พาเชื้อ รักษาการหัวหน้าแผนกฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2565 (อบรมออนไลน์) โดยมีเจ้าหน้าที่จากแผนกฝึกอบรมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

{fastsocialshare}

    วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม โดยคุณถาวร พาเชื้อ รักษาการหัวหน้าแผนกฝึกอบรม จัดสอบภาคปฏิบัติให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร CPR&AED (Online) รุ่นที่ 7 ประจำปี 2565 (แบ่งสอบเช้า-บ่าย) โดยมี เจ้าหน้าที่แผนกฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการสอบปฏิบัติฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All