Colors: Purple Color

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง   แผนกสังคมสงเคราะห์  ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง  เสริมสร้าง  อนาคตเด็กไทย”  มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในระดับชั้นประถม และผู้แทนโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 108 สถาบัน จำนวน 1,500 ทุน

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดานักข่าวช่างภาพสื่อมวลชน กับสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week