Colors: Purple Color

{fastsocialshare}

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับ มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง ทำพิธีมอบทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับปีสุดท้าย(ทุนสัญจร)ประจำปี2561 ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊งส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคต เด็กไทย"จำนวน 53 สถาบัน จำนวน 265ทุนพร้อมมอบศาลาที่พักผู้โดยสารจำนวน 3 หลัง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All