{fastsocialshare}

   วันนี้ (15 ธันวาคม พ.ศ. 2566) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายปฏิบัติการ แผนกบรรเทาสาธารณภัย นำโดย นายยุทธนา ทาโคตร์ ผู้ควบคุมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ผลัดที่ 1 (กู้ชีพ 101) พร้อม เจ้าหน้าที่กู้ชีพ 113, 115, 121 เข้าร่วมในการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน และการให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทางอากาศยาน ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) พร้อมจำลองสถานการณ์เสมือนจริง โดยเป็นการสมมติสถานการณ์อุบัติเหตุรถชนกันมีผู้บาดเจ็บจำนวนหลายราย และมีการร้องขอการนำส่งทางเฮลิคอปเตอร์จากจุดเกิดเหตุไปยังโรงพยาบาล ซึ่งการช่วยเหลือแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างทีมกู้ชีพ/กู้ภัยของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดสมุทรปราการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และกองบินตำรวจ โดยมี นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ร่วมชมการฝึกซ้อม และ นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูนสุข ผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ณ ด่านเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว 1 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก จังหวัดสมุทรปราการ

 

{fastsocialshare}

   เจ้าหน้าที่กู้ชีพ 102, 112 ว.4 ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย ศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2566

   มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกบรรเทาสาธารณภัย โดยนายจิรัฐฒิกร บรรจงกิจ ผู้ควบคุมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ (ผลัดที่ 2) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ร่วมโครงการสานสัมพันธ์มวลชนกองทัพไทย ศึกษาดูงาน รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของหน่วยงานในพื้นที่ เยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดบึงกาฬ พร้อมสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมิตรภาพ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

{fastsocialshare}

   วันนี้ (11 ตุลาคม พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ ออกหน่วยฯ ให้บริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ อาทิ ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา และบริการแจกแว่นสายตายาว โดยมี คุณสุดา ลาวัณวัฒนากุล ประธานชุมชนซอยสวนเงิน ร่วมกิจกรรม ณ ที่ทำการชุมชนซอยสวนเงิน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
.
โดยมี ผู้เข้ารับบริการ จำนวน 189 คน แบ่งเป็น ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยาจำนวน 99 คน แจกแว่นสายตายาว 88 คน และแจกไม้เท้าแก่ผู้สูงอายุ 2 คน

{fastsocialshare}

    วันนี้ (10 กันยายน 2565) เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย น.เขต แผนกบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ชุดปฏิบัติภารกิจพิเศษช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยอง ร่วมกับทีมอาสาฯ กู้ภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย ฉะเชิงเทรา นำอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องจากโรงครัวเคลื่อนที่มูลนิธิฯ จำนวน 1,620 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม นมถั่วเหลือง (กล่อง) ชุดเครื่องนอน รองเท้าบูท อาหารสุนัขและแมว ออกแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่อำเภอแกลง ตำบลทุ่งควายกิน ได้แก่ บ้านคลองขุด วัดท่าโพธิ์ ซอยท่ากรวด หมู่ 6 บ้านหนองน้ำกิน หมู่ 11 บ้านโพธิ์ทอง และตำบลบ้านนา ได้แก่ เทศบาลส่วนตำบลแกลงกระเฉด และแยกบ้านนา
 
    แผนกบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และโรงครัวเคลื่อนที่เพื่อประกอบอาหารสำหรับออกแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายในบริเวณวัดศรีวโนภาสสถิตพร อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

{fastsocialshare}

   วันนี้ (25 กันยายน 2566) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ และผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้าย และทุนการศึกษาต่อเนื่องทุกระดับชั้น ประจำปี 2566 ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 156 สถาบัน 910 ทุน รวมงบประมาณ 12,615,000 บาท (สิบสองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี คณาจารย์ นักเรียน นิสิต และนักศึกษา เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
 
  คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ กล่าวว่า "การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต และนักศึกษา เยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นหนึ่งในนโยบายหลักในงานสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ดำเนินการมาแล้วเป็นเวลากว่า 50 ปี เป็นความมุ่งหวัง เพื่อช่วยเหลือปกป้องสังคม สนับสนุนให้เยาวชนมีโอกาสเท่าเทียมทางการศึกษา ไม่ต้องละทิ้งหรือยุติการศึกษาเพราะขาดแคลนทุนทรัพย์ สร้างเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคม มีความรู้ สร้างอนาคตตามที่มุ่งหวังของตนเองและครอบครัว เป็นทรัพยากรมีคุณภาพของสังคม ประเทศชาติ
 
  ในปี พ.ศ. 2566 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อ มอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาในส่วนกลางและส่วน ภูมิภาค รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,870,000 บาท (สิบเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)"

{fastsocialshare}

     วันนี้ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา และบริการแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนภายในชุมชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี คุณบัญชา ช่วยประสิทธิ์ ประธานชุมชนภักดี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตจตุจักร ร่วมกิจกรรมออกหน่วยในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณลานกีฬาชุมชนภักดี เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 82 คน
ผู้เข้ารับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 112 คน